Sopimus-, tilaus-, toimitus- ja takuuehdot

 

 

Ehtojen pääkohdat:

 

 

 

 

 

 

 

Ehdot yksityiskohtaisesti:

 1. Sopimus tilaajan ja okki Ikkunat ja Ovet välillä

  1. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä.

  2. Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt

  3. Tilauksen yhteydessä tilaajan tulee ilmoittaa nimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, postiosoite sekä puhelinnumero. Tilaajan antamat asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

  4. Tilaus tehdään Lokki Ikkunat ja Ovet verkkokaupassa ja sitova kauppasopimus syntyy tilaajan ja Lokki Ikkunat ja Ovet välillä, kun okki Ikkunat ja Ovet on lähettänyt kirjallisen tilausvahvistuksen

  5. Yhteydenpito osapuolten välillä tapahtuu joko sähköpostitse asiakaspalvelu@lokkiikkunat.fi, tai puhelimitse 010 3391500. Tilaaja sitoutuu tarkistamaan tilausvahvistuksen.

 2. Hinnat

  1. Voimassaoleva hinta on hinta, joka on kulloinkin esillä Lokki Ikkunat ja Ovet verkkokaupassa. Yksittäisen tuotteen hinta voi vaihdella tilauksen koon ja toimitusajan mukaan. Lopullinen ja osapuolia sitova kokonaishinta näkyy tilausvaiheessa verkkokaupan yhteenvetosivulla. Tilauksen hinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

  2. Tilaukseen lisätään toimituskulut. Toimituskulut määräytyvät toimitustavan ja tilavuuden mukaan ja kulu näkyy tilausvaiheessa verkkokaupan yhteenvetosivulla.

  3. Mikäli toimitusosoite sijaitsee Lapissa tai saaristossa, on toimitustapa ja siihen liittyvät kulut sovittava erikseen tilaajan ja Lokki Ikkunat ja Ovet välillä

 3. Toimitus

  1. Toimitusaika on pääsääntöisesti 4-6 viikkoa tilauksesta riippuen tehtaan kuormituksesta. Lokki Ikkunat ja Ovet verkkokauppasivuilla on nähtävissä myös HINTAETU- toimitusviikko/viikot, joille tehdas voi antaa hintaetua, jotta tehtaan kuormitus saadaan täyteen. Lokki Ikkunat ja Ovet pitää oikeuden valmistaa tuotteet myös aiemmin kuin vahvistettuna viikkona. Toimitusviikko tarkoittaa sitä viikkoa, jolloin tuotteet lastataan tehtaalla.

  2. Toimitus tapahtuu Manner-Suomessa välille Hanko – Napapiiri painorajoittamattomille ja kuorma-autolla ajettavan tien varteen. Mahdolliseen tilapäiseen painorajoituksen ylitämiseen asiakkaan kuuluu kysyä poikkeuslupaa paikalliselta tiemestarilta. Muille alueille toimitus sovitaan tehtaan kanssa tapauskohtaisesti. Toimitusehto on Autossa toimitusosoitteessa (CIP Incoterms 2011). Saaristo- ja Napapiirin pohjoispuolisten toimituksien hinta määritellään tapauskohtaisesti Lokki Ikkunat ja Ovet asiakaspalvelun toimesta p. 010 3391500.

  3. Kuljetusliike sopii tilaajan kanssa jakelun tarkasta aikataulusta puhelimitse

 4. Maksutavat

  1. Maksu tapahtuu seuraavia maksutapoja käyttäen:
   a) Verkkomaksu.
   b) Joustava maksutapa Santander tarkistaa tilaajan luottokelpoisuuden ja varaa oikeuden evätä tilauksen, mikäli luottotiedoissa on häiriömerkintä.

 5. Peruutusoikeus

  1. Lokki Ikkunat ja Ovet tekee tilaajan tilaamat tuotteet mittatilaustyönä tilauksen mukaisesti, joten tilausvahvistuksen toimittamisen jälkeen tilaukselle ei ole peruuttamisoikeutta.

 6. Toimituksen vastaanottaminen

  1. Ennen kuin toimitus kuitataan vastaanotetuksi, on tarkistettava pakkaus päällisin puolin kuljetusvaurioiden varalta. Jos pakkauksen muovikalvon havaitaan vaurioituneen, on tarkistettava ovatko tuotteet vaurioituneet. Jos tuotteet ovat vaurioituneet, vaurio on kirjattava rahtikirjaan. Lokki Ikkunat ja Ovet suosittelee myös vaurion valokuvaamista. Mahdollisen vaurioilmoitukset tulee lähettää s-postitse asiakaspalvelu@lokkiikkunat.fi.

 7. Reklamaatio

  1. Mikäli tilaajalle on toimitettu väärä tai virheellinen tuote, kuuluu siitä ilmoittaa välittömästi Lokki Ikkunat ja Ovet yhtiölle, kuitenkin viimeistään 7 pv sisällä s-postitse asiakaspalvelu@lokkiikkunat.fi. Lokki Ikkunat ja Ovet ottaa tilaajaan viipymättä yhteyttä virheen korjaamiseksi

 8. Takuu

  1. Takuuajat puu- ja puu/alumiini ikkunoilla ja ovilla on 2 vuotta. Future- sarjan ikkunoilla ja ovilla on 10 vuoden takuu.

 9. Ylivoimainen este (Force majeure)

  1. Lokki Ikkunat ja Ovet ei vastaa tilauksen toimituksen estymisestä, vaikeutumisesta tai myöhästymisestä Lokki Ikkunat ja Ovet vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella kuten sodasta, luonnonmullistuksesta, vienti- ja tuontikiellosta, viranomaisen päätöksestä, yleisen liikenteen häiriintymisestä tai muusta vastaavasta.

  2. Hinnantarkastusehto (koskee ikkunatuotteita Lokki Basic, Lokki Energy ja Lokki Kiinteä): Kustannustason muutokset: mikäli rakennuskustannusindeksi nousee tarjous/tilausvahvistus hetken vertailuluvusta (01/2022 indeksiluku 105,3 ) merkittävästi (vähintään 7 %), on toimittajalla yksipuolinen oikeus tarkistaa lopullista sopimushintaa ylöspäin indeksin muutosta vastaavasti 5 viikkoa ennen ensimmäistä toimituserää. Tilaajalla on tällöin oikeus peruuttaa kauppa ilman kustannuksia, ilmoitus peruutuksesta tulee tehdä kirjallisesti viikon kuluessa toimittajan ilmoittamasta hinnantarkastuksesta. Ylivoimainen este :Mikäli toimitusta koskien ilmaantuu ylivoimaisia esteitä (force majeure), niin toimitusaikaa siirretään niin pitkälle kuin kyseinen este vaikuttaa toimitukseen. Force Majeure -tilanteena pidetään osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa, joka estää / viivästyttää toimitusta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa sotaa, luonnonilmiötä tai yleislakkoa. Erikseen todetaan, että COVID-19 pandemia muodostaa edellä mainitun sopimukseen ylivoimaisen esteen. Erikseen todetaan lisäksi, että mikäli tilauksiin tarvittavien materiaalien toimitukset Venäjältä estyvät mistä syystä tahansa (esim. pakotteet tai muut muutokset), muodostaa tilanne sopimuksessa mainitun ylivoimaisen esteen. Kumpikaan osapuoli ei voi vaatia toiselta osapuolelta vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä ylivoimaisesta esteestä johtuvista viivästyksistä.

 10. Erimielisyydet

  1. Erimielisyydet tilaajan ja Lokki Ikkunat ja Ovet välillä pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli tämä ei onnistu, tilaaja voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan, joka voi sovitella riitaa, Mikäli tämäkään ei onnistu tilaaja – ei Takuuajat puu- ja puu/alumiini ikkunoilla ja ovilla on 2 vuotta. Future- sarjan ikkunoilla ja ovilla on 10 vuoden takuu. – voi viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Lautakuntakäsittely on molemmille osapuolille maksuton. Jos riita päätyy tuomioistuimeen, se käsitellään Takuuajat puu- ja puu/alumiini ikkunoilla ja ovilla on 2 vuotta. Future- sarjan ikkunoilla ja ovilla on 10 vuoden takuu. kotipaikan käräjäoikeudessa.